MARSianerna – för barn och unga

Ridklubben MARS har en ungdomssektion – Marsianerna. Marsianerna erbjuder olika aktiviteter  för barn och ungdomar.

Månadshäng med olika teman som 5-kamp, övernattning eller gymkhana, Halloweenfest med spökvandring och olika aktiviteter för 13+ är bara några exempel på aktiviteter som bidrar till att medlemmar lär känna varandra bättre, har roligt tillsammans och bygger upp en bra gemenskap. 

Elin Andersson

Ordförande

Modena Ahlberg

Ledamot

Amanda Alex

Ledamot

Signe Jonsson

Ledamot

Tuva Werner

Ledamot

Emma Wiesgickl

Ledamot

Maja Asklöv

Suppleant

Astrid Lundgren

Suppleant