Styrelsen

Under årsmötet så utsågs och valdes en styrelse för det nya året. Styrelsens
sammansättning blev som följer:

Amanda Rydh

Ordförande

Anna-Carin Wisén

Kassör

Johan Sääf

Ledamot och vice ordförande

Ellinor Werner

Ledamot

Magnus Alex

Ledamot

Modena Ahlberg

Us-ledamot

Carina Nathell

Ersättare