Anläggningskort

På anläggningen finns två ridhus, 24×80 och 20×60, samt två utebanor. Hinderpark inklusive vattenmatta, träningskoner etc finns att låna. Ställ tillbaka det du lånat där du tog det.

Du är välkommen att använda ridhus och ridbanor utan att boka i förväg efter att du betalat en anläggningsavgift. Det gäller alla utom elever i ordinarie ridgrupp och den som står uppstallad hos oss. Observera att anläggningskortet är personligt.

Mejla till info@mjolbyridskola.se och ange ditt namn och fakturaadress. I ämnesraden måste du skriva ”anläggningskort”. Betala när du har fått fakturan, betala inte in något i förväg! ”Anläggningskortet” är personligt.

Anläggningsavgift (ska vara inbetald för att rida på ridbanorna utomhus eller i ridhusen):

Helår fr om 1/10 t o m 30/9: 3000 kr
Halvår fr om 1/10 t o m 31/3 eller 1/4 t o m 30/9: 2000 kr

Tre månader: 1500 kr
Familj (d v s personer folkbokförda på samma adress): 3000 halvår, 4000 kr helår, 2000kr tre månader 

Norra delen i stora ridhuset är närmast läktaren. Man kommer till södra delen via en ingång som finns på den bortersta kortsidan och behöver således inte passera norra delen (om där pågår ridlektion till exempel).

OBS! Vardagar harvar vi och vattnar ridhusen, dock inte båda samtidigt, så det finns alltid ett ridhus att rida i.

Lilla ridhuset kan bokas för träning, om man vill arrangera en clinic eller träningshelg. Vi förbehåller oss rätten att säga nej till en aktivitet som vi anser strider mot vår filosofi. På hela anläggningen, både i ridhus och på utebanorna råder graman- och hjälptygelförbud (endast martingal är tillåtet).

Bokning:

( d v s ingen annan får rida samtidigt som den som har bokat):
Då trycket på anläggningens ridbanor är högt har vi beslutat att vara restriktiva av bokning per timme men undantag kan alltid göras. Man ska boka helst en vecka i förväg via mejl til info@mjolbyridskola.se.

Pris bokad bana:

Stora ridhuset/utebanan – 400 kr/timme eller 200kr/ekipage/timme om man är tre eller fler 
Lilla ridhuset – 200 kr/timme eller 100kr/ekipage/timme om man är tre eller fler 

Endast den som har anläggningskort får nyttja en bokad bana. Undantag kan göras, kontakta ridskolan för upplysningar och prisuppgift, info@mjolbyridskola.se.

Uppstallade ryttare måste också boka i förväg till Ingrid, se mejladress ovan.

Ridhusregler (PDF)